03.01.2013  

A A A

Poleć znajomym

 Drukuj

EKSPERCI ODPOWIADAJĄ

Składka członkowska może być kosztem podatkowym

Firma została członkiem zrzeszenia do którego przynależność jest dobrowolna. Zrzeszenie to działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych. Jednym z jego zadań jest reprezentowanie naszych interesów, inspirowanie, tworzenie i nowelizowanie przepisów dotyczących naszej działalności, pomoc organizacyjna, doradcza. Z tytułu uczestnictwa firma uiściła opłatę wpisową i co miesiąc będzie płacić składki członkowskie. Czy wydatki te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. Jednym z wyjątków od tej zasady jest jednak przynależność do organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw (w tym ustawy o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców). Należy jednak pamiętać, że składki płacone na rzecz tych organizacji podlegają ograniczeniu kosztowemu do wysokości nieprzekraczającej łącznie w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Składki jakie płaci firma na rzecz ww. zrzeszenia będą stanowić koszt podatkowy spółki wyłącznie do limitu określonego powyżej. W pozostałym zakresie składki podlegają wyłączeniu z kosztów podatkowych.

Podstawa prawna

- art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.).

Autor:

Sebastian Woźniak

prawnik, główny księgowy, właściciel biura rachunkowego


Przepisz kod:

Pola oznaczone * sa wymagane.

Bezpłatny e-letter


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.